099 / 775-0199  grijanjarodek@gmail.com

  • adaptacija kupaonica , poslovnih prostora i sanitarnih čvorova mogućnost po sistemu ključ u ruke
  • montaža sanitarne opreme
  • montaža vanjske i kučne kanalizacije
  • uvođenje vodovoda i kanalizacije u nove objekte

MATERJALE KOJE KORISTIMO ZA INSTALACIJU, ZADOVOLJAVAJU SVE STANDARDE